شکلات مغزدار طلایی دوقلو

توضیحات
24 عدد در جعبه6 جعبه در کارتن