شکلات شیری پاکتی متوسط

توضیحات
تعداد در کارتن:
 شکلات شیری پاکتی متوسط
 12 پاکت در کارتن